Kadastriniai matavimai

• Žemės sklypų ribų planų sudarymas

• Apskaičiuojami žemės sklypų plotai ir statinių geometriniai parametrai

• Kartografuojami žemės naudmenų kontūrai

• Pažymimi žemės naudmenų kontūrai

• Pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai

• Parengiamas žemės sklypo planas

• Sudaroma nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų byla

• Atliekami statinių kampų žymėjimo darbai

• Parengiamas pastato pririšimo žemės sklype planas